Video Oposicions

video-oposicionesVideo Oposicions és una plataforma de formació orientada a persones que vulguin estudiar una oposició,,es,Quan vam llançar el projecte oferim cursos de policia local,,es,policia nacional i guàrdia civil,,es,El sistema incorpora un innovador sistema multimèdia,,es,en què cada alumne disposa dels temes que ha d'estudiar en format pdf,,es,i en format mp3,,es,Així com les explicacions del professor,,es,gravades en vídeo,,es,En aquests moments el projecte no admet nous alumnes i estem en espera d'un segon llançament,,es,previst per quan millori l'oferta pública d'ocupació,,es,que en aquests moments està pràcticament congelada,,es.

Cuando lanzamos el proyecto ofertamos cursos de policía local, policía nacional y Guardia Civil.

El sistema incorpora un innovador sistema multimedia, en que cada alumno dispone de los temas que ha de estudiar en formato pdf, y en formato mp3. Así como las explicaciones del profesor, grabadas en video.

En estos momentos el proyecto no admite nuevos alumnos y estamos en espera de un segundo lanzamiento, previsto para cuando mejore la oferta pública de empleo, que en estos momentos está prácticamente congelada.