Exclusivitat

Som partidaris de mantenir una estreta col·laboració amb els nostres clients.

Si un client ho sol·licita, dins l'acord de col·laboració, podem incorporar clàusules d'exclusivitat, el que significa que, des del moment que subscriguem l'acord, no acceptarem altres clients que siguin competència seva.

L'acord ve definit per les paraules clau (productes o serveis en què el client sol·liciti l'exclusivitat), la ciutat on s'ubiqui el client i una llista de competidors que proporcioni el client.

Al cap ia la fi, a la primera pàgina de Google no hi ha espai per a molts i volem assegurar-nos que els nostres clients estiguin davant.