29 Setembre

Innovació a l'empresa

En el món competitiu en què vivim, en què les empreses han de lluitar cada dia per sobreviure, potser la millor estratègia competitiva sigui la innovació.

La innovació no és només una moda. És un estil de gestió i una cultura empresarial que marca les diferències entre una empresa rendible i una abocada al fracàs.

La innovació a l'empresa és avui dia la millor estratègia competitiva, que podem seguir.