14 Juny

Enviament de correus electrònics sense còpia oculta

¿Aprecies diferències entre aquestes dues imatges?
1) Enviament als meus clients utilitzant el camp “per” del programa de correu electrònic.
cco_1

2) Enviament als meus clients utilitzant el camp “BCC” (Envia una còpia oculta) la “CCO” (Amb còpia oculta) del programa de correu electrònic.
cco_2
La diferència és més gran del que sembla. El sistema 2) és el correcte i l'únic que has d'utilitzar.

Si utilitzes el sistema 1) Estàs revelant a cadascun dels teus clients el nom i l'adreça de correu electrònic de cada un de la resta dels teus clients, demostres el poc coneixement que tens de les noves tecnologies, i més de cabrejar als teus clients, et pot costar 3.000 euros de multa. No seràs el primer: Fes clic aquí si tens curiositat de veure la resolució sancionadora de l'Agència de Protecció de Dades.

Així que, ja saps, quan enviïs un correu a una llista d'amics, client, utilitza sempre al CÒPIA OCULTA.

NOTA: L'empresa que va rebre els 3.000 euros de sanció de l'Agència de Protecció de Dades NO havia enviat un e-mail de publicitat. Era simplemnte una felicitació nadalenca. Potser si hagués estat un enviament comercial, la sanció seria encara més gran.

02 Juny

Últimes Convocatòries Oposicions Policia Local,,es,Pingback,,en,La felicitació nadalenca dels,,es,euros,,en,PrimiGratis Bloc,,es

oposiciones-policiaNuestra empresa ha terminado un nuevo proyecto: La web www.oposiciones-policia.es , que es un servicio gratuito de información y alertas para presentarse a las Oposiciones a Policía Local.

Con este servicio de alertas, los opositores pueden suscribirse gratuitamente y recibir en su email las convocatorias de nuevas oposiciones que se vayan publicando, a los pocos minutos de publicarse.

Gracias a este servicio, ningún opositor se “despistará” y se le pasará echar la instancia para la oposición.

Cada opositor podrá suscribirse al servicio de alertas en una provincia o tantas provincias como quiera.

Técnicamente está desarrollada de forma que la web sea autoactualizable. Un programa que s'executa diverses vegades a el dia consulta el Butlletí Oficial de l'Estat i localitza les convocatòries d'oposicions a Policia Local,,es,Incorpora aquestes convocatòries a la base de dades a partir de la qual construeix les pàgines,,es,i tot seguit,,es,envia els correus electrònics als subscriptors,,es,Tot això de forma automatitzada,,es,El sistema només requereix intervenció humana si a l',,es,llegir,,es,BOE troba alguns resultats que,,es,no entén,,es,certes correccions d'errors o similars,,es,En aquest cas marca el resultat com ambigu i envia un correu electrònic a l'administrador perquè revisi aquesta convocatòria,,es,ambigua,,es,i un humà decideixi si és rellevant i ha de ser incorporada o no,,es,dels dies,,es,el sistema funciona sense intervenció humana,,es. Incorpora dichas convocatorias a la base de datos a partir de la cual construye las páginas, y a continuación, envía los correos electrónicos a los suscriptores. Todo ello de forma automatizada.

El sistema sólo requiere intervención humana si al “leer” el BOE encuentra algunos resultados que “no entiende” (ciertas correcciones de errores o similares). En ese caso marca el resultado como ambiguo y envía un correo electrónico al administrador para que revise esa convocatoria “ambigua” y un humano decida si es relevante y debe ser incorporada o no.

El 98% de los días, el sistema funciona sin intervención humana.