30 Maig

Pot una empresa controlar l'ús dels ordinadors per part dels seus empleats?

L'obligació d'un treballador és utilitzar els equips informàtics que li facilita l'empresa per TREBALLAR.
No per veure porno, no per xatejar amb amics, no per llegir diaris esportius, vídeos de youtube irrellevants per al seu treball, etc.

Ara bé. És lícit que una empresa posi una “sniffer” que analitzi el trànsit de la xarxa i comproveu quines pàgines visita cada empleat i quant temps roman en cadascuna? És lícit que analitzi els correus electrònics que entren i surten de l'ordinador del treballador?

Una empresa ho va fer i va descobrir que un dels seus empleats, a més de perdre escandalosament el temps (passava moltes hores diàries navegant en pàgines que res tenien a veure amb el seu treball) enviava informació de l'empresa a la competència.

L'empresa el va acomiadar i l'empleat va recórrer. Al final de diversos recursos judicials, el Tribunal Suprem ha considerat acomiadament improcedent, perquè les proves es van obtenir violant el dret a la intimitat de l'empleat.

El matís CLAU és aquest: Perquè no consta que, "D'acord amb les exigències de la bona fe, l'empresa hagi establert prèviament algun tipus de regles per a l'ús d'aquests mitjans -amb aplicació de prohibicions absolutes o parcials- ni tampoc que s'hagués informat als treballadors que es procediria al control i dels mitjans a aplicar amb vista a comprovar el seu correcte ús ".

És a dir, l'empresa té dret a controlar completament l'ús dels ordinadors per part dels seus empleats SI LES AVISA PRÈVIAMENT. El lògic és fer signar un document a cada treballador en el que posi clarament que l'empleat assumeix que la finalitat de l'ús dels equips informàtics és treballar, que no ha d'utilitzar-los per a usos aliens a l'empresa, i que no ha d'utilitzar per a enviar o rebre correus personals ja que tota la informació que envieu o que rebi a través de la xarxa interna o d'internet, podrà ser sotmesa a controls sense previ avís per part de l'empresa.