03 Febrer,en,La nostra empresa ha estat oferint un curs de màrqueting en línia a la Fundació Invate de València,es,La recepció dels estudiants ha estat excel·lent,es,Així que intentarem estar presents a les futures edicions del curs,es

Curso de emarketing en Valencia

Nuestra empresa ha estado impartiendo un curso de marketing por internet en la Fundación Invate en Valencia.

La acogida de los alumnos ha sido excelente, así que trataremos de estar presente en las futuras ediciones del curso